5 Đọc đoạn văn sau và gạch dưới các từ ngữ chỉ các sự vật và hiện tượng trong thiên nhiên : Chẳng cơ à koiw nào như

5 Đọc đoạn văn sau và gạch dưới các từ ngữ chỉ các sự vật và hiện tượng trong thiên nhiên :

Chẳng cơ à koiw nào như sông Thân quê tôi, rừng cọ trập trừng. Tân cọ vút thẳng bâu trời hai ba Chào mét, gió bão không thể quạt ngã: Búp cọ vút dài như thánh kiếm sắc từng lên. Cây non vừa chổi, lá đã xòa mặt đất. Lá cọn xòe ra nhiều phiến nhọn dài, trông xa, như một rừng tay vẫy, trưa hè, lấp loáng nắng như rừng mặt trời mới mọc. Mùa xuân, chim chóc kéo về từng đàn. Chỉ nghe tiếng hót lại lộ mà không thấy bóng cim đâu.Viết một bình luận

Câu hỏi mới