Đặt câu có từ “đậu” là từ đồng âm.(Đặt một hoặc hai câu)

Đặt câu có từ “đậu” là từ đồng âm.(Đặt một hoặc hai câu)

2 bình luận về “Đặt câu có từ “đậu” là từ đồng âm.(Đặt một hoặc hai câu)”

  1. Đặt câu có từ “đậu” là từ đồng âm.
    → Hôm nay mẹ chiên cho em đậu hủ phô mai ăn rất ngon
    → Con chim đậu trên cành cây
    $#giahanle20$

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới