thuỷ tinh dâng nước cao ………… sơn tinh làm núi cao lên ……..

thuỷ tinh dâng nước cao ………… sơn tinh làm núi cao lên ……..

2 bình luận về “thuỷ tinh dâng nước cao ………… sơn tinh làm núi cao lên ……..”

  1. Thủy tinh dâng nước lên cao bao nhiêu Sơn Tinh lại làm núi lên bấy nhiêu.
    “bao nhiêu – bấy nhiêu” là đại từ để chỉ số lượng thuộc từ ngữ so sánh, có lúc bị ẩn, thường được dùng trong câu so sánh.
    $\textit{o chiichii2}$

    Trả lời

Viết một bình luận