Tôithườngđicặpvớichuyên Đểnêuđứctínhchămsiêng,họchành Khônghuyền,nảymực,côngbình Nhờtôitrọnglượngphânminhrõràng. Từkhôngcódấu

Tôithườngđicặpvớichuyên
Đểnêuđứctínhchămsiêng,họchành
Khônghuyền,nảymực,côngbình
Nhờtôitrọnglượngphânminhrõràng.
Từkhôngcódấuhuyềnlàtừgì?

2 bình luận về “Tôithườngđicặpvớichuyên Đểnêuđứctínhchămsiêng,họchành Khônghuyền,nảymực,côngbình Nhờtôitrọnglượngphânminhrõràng. Từkhôngcódấu”

 1. Tôi thường đi cặp với chuyên
  Để nêu đức tính chăm siêng,học hành
  Không huyền,nảy mực,công bình
  Nhờ tôi trọng lượng phân minh rõ ràng.
  Từ không có dấu huyền là từ gì ?
  ⇒ Là Cân , đầy đủ hơn là Chuyên Cần
  #An

  Trả lời
 2. => Để nêu đức tính chăm siêng , học hành là : từ chuyên cần   .
  => Nhờ tôi trọng lượng phân minh rõ ràng là : cái cán cân  .
  => Vậy từ không có dấu huyền là từ cân .

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới