trong bài BÀI CA VỀ TRÁI ĐẤT bài thơ muốn nói điều gì với em? trong bài MỘT CHUYÊN GIA MÁY XÚC dáng vẻ của A- lếch – xây gợi

trong bài BÀI CA VỀ TRÁI ĐẤT bài thơ muốn nói điều gì với em?
trong bài MỘT CHUYÊN GIA MÁY XÚC dáng vẻ của A- lếch – xây gợi cho tác giả cảm nghĩ như thế nào?
trong bài Ê MI LI CON bài thơ muốn nói với chúng ta điều gì?Viết một bình luận

Câu hỏi mới