Trong các từ : mùa xuân , tuổi xuân , sức xuân , gió xuân , lá xanh , quả xanh , cây xanh , tuổi xanh mái tóc xanh

Trong các từ : mùa xuân , tuổi xuân , sức xuân , gió xuân , lá xanh , quả xanh , cây xanh , tuổi xanh mái tóc xanh , trời xanh . từ nào là từ theo nghĩa gốc , từ nào là từ theo nghĩa chuyển

2 bình luận về “Trong các từ : mùa xuân , tuổi xuân , sức xuân , gió xuân , lá xanh , quả xanh , cây xanh , tuổi xanh mái tóc xanh”

 1. Nghĩa gốc:mùa xuân, gió xuân, trời xanh,quả xanh,lá xanh.

  Nghĩa chuyển:tuổi xuân, sức xuân, tuổi xanh mái tóc xanh

  học tốt thi tốt nhé!
                     @Loo_2009

  Trả lời
 2. Mùa xuân, gió xuân là nghĩa gốc, đây đều có ý là mùa xuân
  Sức xuân, tuổi xuân là nghĩa chuyển, đều có nghĩa là còn trẻ, khỏe mạnh

  Lá xanh, quả xanh, cây xanh đều là xanh
  Còn lại là nghĩa chuyển, có nghĩa là còn trẻ, còn nhỏ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới