Viết đoạn văn nói về tình hữu nghị hợp tác giữa nước ta với các nước anh em trong đoạn văn có sử dụng một thành ngữ sau : Kề

Viết đoạn văn nói về tình hữu nghị hợp tác giữa nước ta với các nước anh em trong đoạn văn có sử dụng một thành ngữ sau :
Kề vai sát cánh
Bốn biển một nhà

1 bình luận về “Viết đoạn văn nói về tình hữu nghị hợp tác giữa nước ta với các nước anh em trong đoạn văn có sử dụng một thành ngữ sau : Kề”

  1. Nước Việt Nam ta là một đất nước có truyền thống học hỏi , giao lưu hợp tác với nước ngoài để tiếp thu kiến thức thành tựu của nước ngoài trong mọi lĩnh vực cho nước mình .Việt Nam chúng ta hợp tác và giúp đỡ 167 nước trong bề dày lịch sử , 47 tổ chức hữu nghị được thành lập. Đảng và nhà nước luôn có chủ trương hoà bình đoàn kết , và hữu nghị , nêu cao khẩu hiệu:”Kề vai sát cánh”;” Bốn biển một nhà” . Nước Chúng ta luôn tôn trọng chủ quyền lãnh thổ nước khác , sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm cũng như góp ý ; luôn mở rộng cho nước bạn học hỏi .
    #linhnguyen

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới