1.chỉ ra và phân tích các biện pháp tu từ trong câu sau : “Những ngôi sao thức ngoài kia Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con Đ

1.chỉ ra và phân tích các biện pháp tu từ trong câu sau :
“Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời”

2 bình luận về “1.chỉ ra và phân tích các biện pháp tu từ trong câu sau : “Những ngôi sao thức ngoài kia Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con Đ”

 1. Những ngôi sao thức ngoài kia:Biện pháp nhân hóa
  Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con:biện pháp so sánh
  Mẹ là ngọn gió của con suốt đời:biện pháp so sánh

  Trả lời
 2. – trong các câu thơ trên, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh.
  – 2 câu thơ “những ngôi sao thức ngoài kia” và ” chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con”, tác giả đã so sánh người mẹ với những ngôi sao ngoài kia, làm ta gợi lên hình ảnh người mẹ thức đêm chăm sóc các con còn hơn cả những ngôi sao đang thức bên ngoài bầu trời.
  – 2 câu thơ “đêm nay con ngủ giấc tròn” và “mẹ là ngọn gió của con suốt đời”, tác giả đã so sánh mẹ và ngọn gió. qua phép so sánh của tác giả khiến người đọc gợi lên hình ảnh người mẹ dịu dàng, tạo ra ngọn gió ru con ngủ giấc tròn.
  => 4 câu thở thể hiện, bộc lộ sự biết ơn mẹ của tác giả. tác giả rất yêu mẹ nên đã sử dụng những từ ngữ tinh tế khi nói về mẹ.
  @miiajedcw

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới