cảm nhận của về câu thơ ”Cha là một dải ngân hà Con là giọt nước sinh ra từ nguồn”

cảm nhận của về câu thơ
”Cha là một dải ngân hà
Con là giọt nước sinh ra từ nguồn”Viết một bình luận

Câu hỏi mới