Câu 3: Xác định và phân tích tác dụng của các từ láy trong đoạn văn sau Thủy Tinh đến sau không lấy được vợ, đùng đùng nổi gi

Câu 3: Xác định và phân tích tác dụng của các từ láy trong đoạn văn sau
Thủy Tinh đến sau không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận đem quân đuổi theo đòi cướp Mị Nương. Thần hô mưa gọi gió làm thành giông bão rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn đánh Sơn Tinh. Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển nước.
Từ láy l Tác dụng

2 bình luận về “Câu 3: Xác định và phân tích tác dụng của các từ láy trong đoạn văn sau Thủy Tinh đến sau không lấy được vợ, đùng đùng nổi gi”

 1.                                                              Xác định
       Thủy Tinh đến sau không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận đem quân đuổi theo đòi cướp Mị Nương. Thần hô mưa gọi gió làm thành giông bão rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn đánh Sơn Tinh. Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển nước.
                                                                                Tác dụng
         Bằng các từ láy trên đoạn văn đã cho thấy sự tức giận của Thủy Tinh khi không lấy được Mị Nương

  Trả lời
 2. Câu 3: Xác định và phân tích tác dụng của các từ láy trong đoạn văn sau:
  Thủy Tinh đến sau không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận đem quân đuổi theo đòi cướp Mị Nương. Thần hô mưa gọi gió làm thành giông bão rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn đánh Sơn Tinh. Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển nước.
  – Từ láy:
  + đùng đùng (láy toàn bộ) 
  + cuồn cuộn (láy phần âm và phần vần)
  + lềnh bềnh (láy phần vần)
  – Tác dụng:
  + Giúp cho việc miêu tả trận thủy chiến giữa Sơn Tinh và Thuỷ Tinh trở nên gay cấn, quyết liệt hơn.
  + Giúp cho người đọc dễ dàng hình dung ra cơn giận giữ của Thuỷ Tinh khi không lấy được Mị Nương làm vợ.
  $#friendly$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới