đặt 5 câu ghép phân tích cn vn

đặt 5 câu ghép phân tích cn vn

2 bình luận về “đặt 5 câu ghép phân tích cn vn”

 1. Gui
  #T
  Mặt trăng đã lên cao,// cũng là lúc màn đêm buông xuống.
  ->  CN1         VN1                             CN2          VN2 
  Bác ở đây nhé, // cháu vào gọi mẹ ạ!
  -> CN1  VN1       CN2      VN2
  giáo giao bài tập, tôiđã làm.
  -> CN1    VN1            CN2    VN2
  Tôi đã cố gắng, tôi đã thành công.
  -> CN1  VN1      CN2     VN2
  Bạn bè ai lấy đều vui vẻ, tôi cũng vui lây.
  -> CN1       VN1                  CN2     VN2

  Trả lời
 2. Đặt 5 câu ghép phân tích cn, vn:
  1. Buổi tối, em học bài, còn em trai em ngồi chơi xếp hình.
  – CN 1: em
  – VN 1: học bài
  – CN 2: em trai em
  – VN 2: ngồi chơi xếp hình
  => Hai vế trong câu ghép này được nối với nhau bằng quan hệ từ “còn”.
  2. Vì trời mưa nên đường rất trơn.
  – CN 1: trời 
  – VN 1: mưa 
  – CN 2: đường 
  – VN 2: rất trơn.
  => Hai vế trong câu ghép này được nối với nhau bằng cặp quan hệ từ nguyên nhân – kết quả “vì… nên”.
  3. Em càng lễ phép, em càng được nhiều người yêu mến.
  – CN 1: Em 
  – VN 1: càng lễ phép
  – CN 2: em 
  – VN 2: càng được nhiều người yêu mến.
  => Hai vế trong câu ghép này được nối trực tiếp với nhau bằng dấu phẩy và quan hệ từ tăng tiến “càng… càng”.
  4. Tuy nhà xa nhưng Lan vẫn luôn đi học đúng giờ.
  – CN 1: nhà
  – VN 1: xa
  – CN 2: Lan
  – VN 2: vẫn luôn đi học đúng giờ.
  => Hai vế trong câu ghép này được nối với nhau bằng cặp quan hệ từ tương phản “tuy… nhưng”.
  5. Nếu nó chăm chú nghe giảng thì nó đã hiểu bài nhanh hơn rồi.
  – CN 1: nó
  – VN 1: chăm chú nghe giảng
  – CN 2: nó
  – VN 2: đã hiểu bài nhanh hơn rồi.
  => Hai vế trong câu ghép này được nối với nhau bằng cặp quan hệ từ giả thiết – kết quả “nếu… thì”.
  $#friendly$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới