đặt câu ví dụ có từ đơn trong câu

đặt câu ví dụ có từ đơn trong câu

2 bình luận về “đặt câu ví dụ có từ đơn trong câu”

 1. Đặt câu:
  Tôi có một quyển sách (quyển sách là từ đơn)
  Ngôi nhà của cậu ấy thật to và đẹp (ngôi nhà, to, đẹp là từ đơn)
  Ông tôi là một người hiền lành và tốt bụng (ông là từ đơn)
  @daoquocthai20

  Trả lời
 2. – Em tôi học lớp 1 (Em tôi là chủ ngữ, học lớp 1 là vị ngữ).
  -Thành phố Đà Lạt (Xác định địa điểm, nơi chốn).
  -Tiếng reo hò. Tiếng vỗ tay (Liệt kê 1 loạt sự vật, hiện tượng).
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới