Đề số 1: KIỂM TRA NGỮ VĂN Đọc câu chuyện sau rồi trả lời các câu hỏi bên dưới bằng cách chọn

Đề số 1: KIỂM TRA NGỮ VĂN
Đọc câu chuyện sau rồi trả lời các câu hỏi bên dưới bằng cách chọn đáp án đúng ghi vào tờ giấy thi:
Ếch đang ngồi trên một hòn đá giữa ao cùng các anh chị em của mình .Thỉnh thoảng ếch lại phóng lưỡi ra bắt lấy một con chuồn chuồn bay ngang qua rồi nhai tóp tép .Nó rất thỏa mãn khi nó nhìn lên đồng cỏ một con bò đang ăn cỏ lọt vào tầm mắt.
– Con vật kia mới to lớn làm sao chứ!
Cô em út của ếch há hốc miệng nhận xét.
– Em nghĩ thế thật à ? Anh cũng có thể tự biến thành to lớn như thế.
Và nó phình ngực lên hết cỡ .
– Con bò vẫn lớn hơn nhiều.
Cô em út nói.
– Ái chà! Vậy thì anh sẽ biến thành lớn hơn nữa.
Con ếch huênh hoang, nó phình bụng to ra, phình to ra dán hết bộ da cho đến khi nó đã tăng hết cỡ.
– Con bò vẫn lớn hơn nhiều.
Cô em út nói bằng giọng lý nhí vì sợ người anh lớn sẽ tức giận.
– Anh có thể biến thành to hơn nữa. Thật sự anh có thể làm thế.
Con ếch giận dữ hét lên và nó phình ra phình ra nữa cho tới khi bục một tiếng rõ to. Nó nổ banh xác và đó là kết cục của con ếch.
Bò và ếch NXB Văn học
Câu 1: Văn bản trên thuộc thể loại nào?
A. Truyền thuyết
B. Cổ tích
C. Ngụ ngôn
D. Truyện đồng thoại
Câu 2: Nhân vật chính tròn truyện là ai?
A. Bò
B. Cô ếch út
C. Ếch
D. Ếch và cô ếch út
Câu 3: Việc gì khiến ếch cảm thấy thỏa mãn? Điều đó thể hiện tính cách nào của nó?
A. Bắt con chuồn chuồn quá dễ dàng, thể hiện tính nhanh nhẹn
B. Bắt con chuồn chuồn quá dễ dàng, thể hiện sự dũng cảm hơn các anh chị của nó.
C. Bắt con chuồn chuồn quá dễ dàng, thể hiện tài năng vượt trội
D. Bắt con chuồn chuồn quá dễ dàng, thể hiện sự ngộ nhận về khả năng của bản thân
Câu 4: Câu văn Em nghĩ thế thật à?Anh cũng có thể biến thành to lớn như thế. Bộc lộ suy nghĩ, thái độ gì của con ếch?
A. Không tin lời cô ếch út nói và muốn chứng minh sức mạnh của mình
B. Ngạc nhiên vì con bò to và nghĩ nó cũng có thể biến to được như bò
C. Không tin là con bò to và tin rằng mình biến thành to như vậy được
D. Phủ định con bò nhỏ hơn mình
Câu 5: Nghệ thuật tu từ nào được sử dụng trong văn bản?
A. So sánh
B. Nói quá
C. Nhân hóa
D. Ẩn dụ
Câu 6: Đoạn văn Ếch đang ngồi trên một hòn đá giữa ao cùng các anh chị em của mình .thỉnh thoảng ếch lại phóng lưỡi ra bắt lấy một con chuồn chuồn bay ngang qua rồi nhai tóp tép .Nó rất thỏa mãn khi nó nhìn lên đồng cỏ một con bò đang ăn cỏ lọt vào tầm mắt sử dụng phép liên kết nào?
A. Phép nối
B. Phép lặp
C. Phép thế
D. Dấu chấm
Câu 7: Câu văn sau có mấy cụm động từ: Anh cũng có thể tự biến thành to lớn như thế!
A. Một cụm động từ
B. Hai cụm động từ
C. Ba cụm động từ
D. Bốn cụm động từ
Câu 8: Câu văn sau có từ láy, từ ghép nào? Con ếch huênh hoang, nó phình bụng to ra phình to ra dãn hết bộ da đến cho đến khi nó đã tăng hết cỡ
A. Từ láy huênh hoang, từ ghép: con ếch, phình to, bộ da
B. Từ láy huênh hoang, từ ghép: con ếch, bộ da
C. Từ láy huênh hoang, từ ghép: con ếch, phình to
D. Từ láy huênh hoang, từ ghép: con ếch
Câu 9: Câu chuyện trên khiến em liên tưởng đến câu thành ngữ nào? Nêu nội dung của thành ngữ đó?
Câu 10: Câu chuyện trên giúp em rút ra được những bài học ý nghĩa nào cho bản thân?

1 bình luận về “Đề số 1: KIỂM TRA NGỮ VĂN Đọc câu chuyện sau rồi trả lời các câu hỏi bên dưới bằng cách chọn”

Viết một bình luận