Ghi 5 câu phân tích giá trị biểu đạt của biện pháp tu từ so sánh

Ghi 5 câu phân tích giá trị biểu đạt của biện pháp tu từ so sánh

1 bình luận về “Ghi 5 câu phân tích giá trị biểu đạt của biện pháp tu từ so sánh”

 1. BPTT: so sánh, nhân hóa, ẩn dụ
  Tác dụng:
  Nhân hóa: thấy đc tre có hành động, cử chỉ như người đc thể hiện qua những phẩm chất cao quý của tre.
  So sánh: thấy đc sức sống và sự cương trực, dũng mãnh của tre.
  Ẩn dụ: thấy đc những nét tương đồng giữa tre và con người Việt Nam. Nói đến tre là nói đến con người VN, phẩm chất cao quý của tre cx là phẩm chất cao quý của con người, của dân tộc VN.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới