Hãy nêu những ý nghĩ , cảm xúc của nhân vật “tôi” khi “vội vẽ chiếc lồng trong ý nghĩ” Mọi người giúp em với ạ

Hãy nêu những ý nghĩ , cảm xúc của nhân vật “tôi” khi “vội vẽ chiếc lồng trong ý nghĩ”
Mọi người giúp em với ạViết một bình luận

Câu hỏi mới