hôm nay đi sớm để trực nhật đúng không , câu trên cuối câu có dấu gì ( chấm hỏi hay chấm than )

hôm nay đi sớm để trực nhật đúng không , câu trên cuối câu có dấu gì ( chấm hỏi hay chấm than )

2 bình luận về “hôm nay đi sớm để trực nhật đúng không , câu trên cuối câu có dấu gì ( chấm hỏi hay chấm than )”

 1. Giải đáp :
  Trả lời :
  Hôm nay đi sớm để trực nhật đúng không ?
  => Điền dấu ? 
  Vì có từ không ở cuối câu . Một số từ khác là đúng chứ , phải không , … Đây là câu hỏi . 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới