Ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt, cứ như bây giờ là Bắc Bộ nước ta, có một vị thần thuộc nòi rồng, con trai thần Long Nữ, tên là

Ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt, cứ như bây giờ là Bắc Bộ nước ta, có một vị thần thuộc nòi rồng, con trai thần Long Nữ, tên là Lạc Long Quân. Thần mình rồng, thường ở dưới nước, thỉnh thoảng lên sống trên cạn, sức khỏe vô địch, có nhiều phép lạ. Thần giúp dân diệt trừ Ngư Tinh, Hồ Tinh, Mộc Tinh – những loài yêu quái bấy lâu làm hại dân lành. Thần dạy dân cách trồng trọt, chăn nuôi và cách ăn ở. Xong việc, thần về thủy cung với mẹ, khi có việc cần, thần mới hiện lên.
Câu 1: Nêu nội dung chính của đoạn trích.

2 bình luận về “Ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt, cứ như bây giờ là Bắc Bộ nước ta, có một vị thần thuộc nòi rồng, con trai thần Long Nữ, tên là”

 1. Ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt, cứ như bây giờ là Bắc Bộ nước ta, có một vị thần thuộc nòi rồng, con trai thần Long Nữ, tên là Lạc Long Quân. Thần mình rồng, thường ở dưới nước, thỉnh thoảng lên sống trên cạn, sức khỏe vô địch, có nhiều phép lạ. Thần giúp dân diệt trừ Ngư Tinh, Hồ Tinh, Mộc Tinh – những loài yêu quái bấy lâu làm hại dân lành. Thần dạy dân cách trồng trọt, chăn nuôi và cách ăn ở. Xong việc, thần về thủy cung với mẹ, khi có việc cần, thần mới hiện lên. 
  Câu 1 :
  Nội dung chính của đoạn trích trên là : Nói về nguồn gốc, hình dạng và những lần giúp đỡ dân làng
  của Lạc Long Quân 

  Trả lời
 2. nôi dung chính là thần rồng dạy nhân dân các công việc trồng trọt, chăn nuôi
  ngư tinh : loài quái vật dưới biển
  thủy cung : cung điện dưới biển
  hùng vương : vua và chúa
  nguồn gốc : là cội nguồn của sự vật hiện tượng

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới