ở phần đầu truyện tác giả nhận định nó không chỉ đơn thuần là củ khoai sót .nó y như quà tặng, một thứ kho báu Trời đất ban r

ở phần đầu truyện tác giả nhận định nó không chỉ đơn thuần là củ khoai sót .nó y như quà tặng, một thứ kho báu Trời đất ban riêng cho cậu” xác định và chỉ ra tác dụng của biện pháp tu từ trong những câu văn trênViết một bình luận

Câu hỏi mới