Bao nhiêu khổ cực cam go Đời cha trở nặng chuyến đò gian nan! Nhưng chưa một tiếng thở than Mo

Bao nhiêu khổ cực cam go

Đời cha trở nặng chuyến đò gian nan!

Nhưng chưa một tiếng thở than

Mong cho con khỏe, con ngoan vui rồi

Cha như biển rộng, mây trời

Bao la nghĩa nặng đời đời con mang!

(Ngày của Cha – Phan Thanh Tùng)

QUA CÁCH VIẾT CỦA TÁC GIẢ TRONG ĐOẠN THƠ TRÊN EM NHẬN THẤY TÌNH CẢM GÌ CỦA NGƯỜI CHA?Viết một bình luận

Câu hỏi mới