Các câu sau có chủ nghĩa là một danh từ. Hãy mở rộng chủ ngữ thành cụm danh từ A gió thổi vẫn rít vào trong nhà <

Các câu sau có chủ nghĩa là một danh từ. Hãy mở rộng chủ ngữ thành cụm danh từ

A gió thổi vẫn rít vào trong nhà

B lửa tỏa ra hơi nóng dịu dàngViết một bình luận

Câu hỏi mới