Giúp mình với ạ theo bài Bức Tranh Của Em Gái Tôi mình có 1 số câu hỏi : + Tìm hiểu về nghệ thuật xây dựng nhân vật<

Giúp mình với ạ theo bài Bức Tranh Của Em Gái Tôi mình có 1 số câu hỏi :

+ Tìm hiểu về nghệ thuật xây dựng nhân vật

1 Theo bạn diễn biến tâm trạng của người anh có hợp lý không? Tại sao?

2 nhận xét về nghệ thuật miêu tả nhân vật và ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản ?

1 bình luận về “Giúp mình với ạ theo bài Bức Tranh Của Em Gái Tôi mình có 1 số câu hỏi : + Tìm hiểu về nghệ thuật xây dựng nhân vật<”

  1. nghệ thuật:miêu tả tâm lí nhân vật đặc sắc ngon ngữ độc thoại nôi tâm
    1 tâm trang của người anh hợp lí vì đây là cảm xúc nhất thời của con người
    2 miêu tả nhân vật :đặc sắc ngôn ngữ độc thoại nôi tâm .cách kể tự nhiên ,hấp dẫn . dùng ngôi kể thứ nhất

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới