Xác định hình ảnh hoán dụ trong câu Anh ấy là một tay đua cừ khôi

Xác định hình ảnh hoán dụ trong câu

Anh ấy là một tay đua cừ khôiViết một bình luận

Câu hỏi mới