Tìm cụm danh từ trong những câu sau. A nhưng trời rét quá, qua đường đều rảo bước rất nhanh ,chăng ai đoái hoài đến của em

Tìm cụm danh từ trong những câu sau. A nhưng trời rét quá, qua đường đều rảo bước rất nhanh ,chăng ai đoái hoài đến của em .B tất cả các ngọn nến bay lên , bay lên mãi rồi biến thành những ngôi sao trên trời

2 bình luận về “Tìm cụm danh từ trong những câu sau. A nhưng trời rét quá, qua đường đều rảo bước rất nhanh ,chăng ai đoái hoài đến của em”

 1. @Ma
  [Bổ sung cho câu hỏi gốc]
  a, Nhưng trời rét quá, khách qua đường đều rảo bước rất nhanh, chẳng ai đoái hoài đến lời chào hàng của em.
  – Khách qua đường.
  + DTTT: Khách
  + PS: qua đường.
  – Lời chào hàng của em.
  + DTTT: Lời chào hàng
  + PS: của em.
  b, Tất cả các ngọn nến bay lên, bay lên mãi rồi biến thành những ngôi sao trên trời.
  – Tất cả các ngọn nến.
  + PT2: Tất cả
  + PT1: các
  + DTTT: ngọn nến.
  – Những ngôi sao trên trời.
  + PT: Những
  + DTTT: ngôi sao
  + PS: trên trời.

  Trả lời
 2. a. Nhưng trời rét quá, khách qua đường đều rảo bước rất nhanh ,chăng ai đoái hoài đến của em.
  +Cụm danh từ: khách qua đường
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{Phụ trước}&\text{Trung tâm}&\text{Phụ sau}\\\hline \text{}&\text{ khách }&\text{qua đường }\\\hline \end{array}
  b. Tất cả các ngọn nến bay lên , bay lên mãi rồi biến thành những ngôi sao trên trời.
  + Cụm danh từ: những ngôi sao trên trời
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{Phụ trước}&\text{Trung tâm}&\text{Phụ sau}\\\hline \text{ những}&\text{ ngôi sao }&\text{ trên trời}\\\hline \end{array}
  + Cụm danh từ:  các ngọn nến
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{Phụ trước}&\text{Trung tâm}&\text{Phụ sau}\\\hline \text{ các}&\text{ ngọn nến }&\text{ }\\\hline \end{array}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới