Trong bài Bài Học Đường Đời Đầu Tiên sách lớp 6 bộ kết nối tri thức ngôi kể của bài là ngồi thứ mấy vì sao

Trong bài Bài Học Đường Đời Đầu Tiên sách lớp 6 bộ kết nối tri thức ngôi kể của bài là ngồi thứ mấy vì sao

1 bình luận về “Trong bài Bài Học Đường Đời Đầu Tiên sách lớp 6 bộ kết nối tri thức ngôi kể của bài là ngồi thứ mấy vì sao”

  1. Trong đoạn trích “Bài học đường đời đầu tiên” từ tác phẩm “Dế Mèn phiêu lưu ký” của tác giả Tô Hoài được kể theo ngôi thứ nhất vì người kể xưng “tôi”.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới