Viết 1 bài văn(khoảng 300-400 chữ) kể lại một trải nghiệm giúp tâm hồn em phong phú hơn.Ko chép mạng nha mn(Các bạn Thông

Viết 1 bài văn(khoảng 300-400 chữ) kể lại một trải nghiệm giúp tâm hồn em phong phú hơn.Ko chép mạng nha mn(Các bạn Thông cảm cho mình do mình chỉ còn 20 điểm nên ko thể cho điểm cao hơn đc)Viết một bình luận

Câu hỏi mới