Viết một đoạn văn (khoảng 4-5 dòng) về chủ đề tình cảm gia đình trong đó ít nhất sử dụng 1 ẩn dụ

Viết một đoạn văn (khoảng 4-5 dòng) về chủ đề tình cảm gia đình trong đó ít nhất sử dụng 1 ẩn dụ

1 bình luận về “Viết một đoạn văn (khoảng 4-5 dòng) về chủ đề tình cảm gia đình trong đó ít nhất sử dụng 1 ẩn dụ”

  1. Trong gia đình tôi, mọi người đều rất yêu thương nhau. Cha mẹ thì dạy dỗ, chăm sóc con cái. Còn con cái thì kính trọng, yêu mến cha mẹ. Nhờ có tình cảm gia đình, mọi thành viên đều luôn gắn kết với nhau. Tình cảm gia đình trở thành ngọn hải đăng chỉ đường cho mỗi người trong suốt cuộc đời. Khi vui sướng, hạnh phúc hay khổ đau, vấp ngã thì chúng ta cũng luôn cần có gia đình. Bởi vậy mà mỗi người hãy biết trân trọng thứ tình cảm đáng quý này.
    Ẩn dụ: Tình cảm gia đình trở thành ngọn hải đăng chỉ đường cho mỗi người trong suốt cuộc đời (ngọn hải đăng – soi sáng, chỉ đường)

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới