PHÂN TÍCH bài ca dao: Đường lên xứ Lạng bao xa Cách một trái núi với ba quãng đồng Ai ơi, đứng lại mà trông Kìa núi

PHÂN TÍCH bài ca dao:
Đường lên xứ Lạng bao xa
Cách một trái núi với ba quãng đồng
Ai ơi, đứng lại mà trông
Kìa núi thành Lạng, kìa sông Tam Cờ.Viết một bình luận

Câu hỏi mới