qua việc tìm hiểu phần 1 của văn bản Đồng Tháp mười mùa nước nổi em cảm nhận điều gì về đặc trưng thiên nhiên vùng đồng tháp

qua việc tìm hiểu phần 1 của văn bản Đồng Tháp mười mùa nước nổi em cảm nhận điều gì về đặc trưng thiên nhiên vùng đồng tháp mười’Viết một bình luận

Câu hỏi mới