Từ nào ko phải là từ láy trong các từ sau : thân thiết,sung sướng,vắt vẻo, vội vàng,lơ lửng,hốt hoảng,đu đưa,răng rắc.Tại sao

Từ nào ko phải là từ láy trong các từ sau : thân thiết,sung sướng,vắt vẻo, vội vàng,lơ lửng,hốt hoảng,đu đưa,răng rắc.Tại sao em lại ko cho đó là từ láy.

1 bình luận về “Từ nào ko phải là từ láy trong các từ sau : thân thiết,sung sướng,vắt vẻo, vội vàng,lơ lửng,hốt hoảng,đu đưa,răng rắc.Tại sao”

  1. thân thiết,sung sướng,vắt vẻo, vội vàng,lơ lửng,hốt hoảng,đu đưa,răng rắc. 
    -> đều là từ láy : đều gợi hình ảnh , âm thanh , …
    Từ láy là  lặp lại là một quá trình hình thái trong đó gốc hoặc gốc của một từ hoặc thậm chí toàn bộ từ được lặp lại một cách chính xác hoặc với một chút thay đổi.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới