Viết Mở bài+kết bài cho bài văn kể lại truyện truyền thuyết Thánh Gióng(ko cop mạng)

Viết Mở bài+kết bài cho bài văn kể lại truyện truyền thuyết Thánh Gióng(ko cop mạng)

1 bình luận về “Viết Mở bài+kết bài cho bài văn kể lại truyện truyền thuyết Thánh Gióng(ko cop mạng)”

  1. Thánh Gióng là hình tượng tiêu biểu, rực rỡ của người anh hùng đánh giặc cứu nước, đại diện cho lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam ta. Gióng là người anh hùng mang trong mình sức mạnh của cả cộng đồng. Trong buổi đầu dựng nước, sức mạnh của thần thánh, tổ tiên thể hiện ở sự ra đời thần kì của cậu bé Gióng. Gióng được lập đền thờ ngay tại quê hương để muôn đời ghi nhớ công ơn.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới