Viết một bài thơ lục bát về chủ đề tình bạn. `-`Y/c: hay.

Viết một bài thơ lục bát về chủ đề tình bạn.
`-`Y/c: hay.Viết một bình luận

Câu hỏi mới