viết một câu có hình ảnh nhân hóa nói về tình mẫu tử

viết một câu có hình ảnh nhân hóa nói về tình mẫu tử

1 bình luận về “viết một câu có hình ảnh nhân hóa nói về tình mẫu tử”

  1. Tình mẹ thật rộng lớn, nó đã cho em thấy trách nhiệm của bản thân với gia đình em.
    Nhân hóa: Tình mẹ đã cho em thấy….

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới