Bao nhiêu người thuê viết Tấm tắc ngợi khen tài: Hoa tay thảo những nét Như phượng múa, rồng bay vần chân là

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài:
Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa, rồng bay vần chân là

1 bình luận về “Bao nhiêu người thuê viết Tấm tắc ngợi khen tài: Hoa tay thảo những nét Như phượng múa, rồng bay vần chân là”

  1. Vần chân là những vần được gieo ở cuối dòng thơ, có tác dụng đánh dấu sự kết thúc dòng thơ và tạo nên mối liên kết giữa các dòng thơ.
    Vần chân trong khổ thơ trên là:
    viết-nét
    tài-bay

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới