Câu 10 (1.0 điểm): Từ hành động của các nhân vật trong đoạn trích, em rút ra được những bài học đáng quý nào? trong bài : (Tr

Câu 10 (1.0 điểm): Từ hành động của các nhân vật trong đoạn trích, em rút ra được những bài học đáng quý nào?
trong bài : (Trích Những chiếc áo ấm, Võ Quảng)



Viết một bình luận

Câu hỏi mới