Câu 2: ý nào sau đây nêu đặc điểm của thể thơ năm chữ A.Mỗi dòng thơ có năm chữ,không giới hạn số câu B.Mỗi dòng thơ có năm c

Câu 2: ý nào sau đây nêu đặc điểm của thể thơ năm chữ
A.Mỗi dòng thơ có năm chữ,không giới hạn số câu
B.Mỗi dòng thơ có năm chữ,có giới hạn số câu
C.Mỗi dòng thơ có bốn chữ/không giới hạn số câu
D.Mỗi dòng thơ có bốn chữ,có giới hạn số câu
HEOMI MN GIÚP T CÂU NÀY VỚIIII

2 bình luận về “Câu 2: ý nào sau đây nêu đặc điểm của thể thơ năm chữ A.Mỗi dòng thơ có năm chữ,không giới hạn số câu B.Mỗi dòng thơ có năm c”

 1. Câu 2:
  – Đặc điểm thơ năm chữ(thơ ngũ ngôn) là mỗi dòng thơ có năm chữ,không giới hạn số câu,có nhịp 2/3 hoặc 3/2. Bài thơ năm chữ thường chia khổ, mỗi khổ thường có 4 câu những cũng có khi chỉ có 2 câu hoặc không chia khổ.
  ⇒ Chọn A

  Trả lời
 2. Câu 2: Ý nào sau đây nêu đặc điểm của thể thơ 5 chữ
  Trả lời: Câu A. Mỗi dòng thơ có 5 chữ, không giới hạn số câu
  -> Vì : Thể thơ 5 chữ  ko giới hạn số câu, mỗi câu thì 5 chữ ( hay còn gọi là ngủ ngôn ), vần kêt hợp là vần liền, vần vách, vần lưng và có nhịp là 2/3, 3/2 
  $nguyentam2k8$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới