Câu 9 (1.0 điểm): Hãy chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ nhân hóa được sử dụng trong câu văn sau Những cành cây khẳng

Câu 9 (1.0 điểm): Hãy chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ nhân hóa được sử dụng trong câu văn sau Những cành cây khẳng khiu chốc chốc run lên bần bật.
trong bài : (Trích Những chiếc áo ấm, Võ Quảng)Viết một bình luận

Câu hỏi mới