Chỉ ra các phép liên kết được sử dụng trong hai câu sau Tất cả các con ếch còn lại trong bầy đều bu quanh miệng hố để kéo chú

Chỉ ra các phép liên kết được sử dụng trong hai câu sau
Tất cả các con ếch còn lại trong bầy đều bu quanh miệng hố để kéo chúng lên. Nhưng khi thấy cái hố quá sâu, cả bầy liền nói với hai con ếch rằng chúng chỉ còn nước chết mà thôi.Viết một bình luận

Câu hỏi mới