có ý kiến cho rằng thơ ca bắt rễ từ lòng người nỡ hoa nơi từ ngữ em hiểu ý kiến trên như thế nào hãy làm sáng tỏ qua bài thơ

có ý kiến cho rằng thơ ca bắt rễ từ lòng người nỡ hoa nơi từ ngữ em hiểu ý kiến trên như thế nào hãy làm sáng tỏ qua bài thơ ra vườn nhặt nắng

1 bình luận về “có ý kiến cho rằng thơ ca bắt rễ từ lòng người nỡ hoa nơi từ ngữ em hiểu ý kiến trên như thế nào hãy làm sáng tỏ qua bài thơ”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới