đặt câu với ba số từ chỉ số lượng ước chừng ko mạng

đặt câu với ba số từ chỉ số lượng ước chừng
ko mạng

1 bình luận về “đặt câu với ba số từ chỉ số lượng ước chừng ko mạng”

  1. – Tôi chỉ cần đi vài bước là đến nhà ông bà tôi.
    – Hôm qua, bác ấy trả tôi  vài đồng bạc.
    -Sáng nay, tôi có nhờ hàng xóm mua giúp mấy mớ rau.
    từ in đậm là lượng từ

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới