Dựa vào câu Mỗi bông hoa là một món quá nhỏ., hãy đặt năm câu có cấu trúc tương tự (Mỗi…….. là một )

Dựa vào câu Mỗi bông hoa là một món quá nhỏ., hãy đặt năm câu có cấu trúc tương tự (Mỗi…….. là một )

1 bình luận về “Dựa vào câu Mỗi bông hoa là một món quá nhỏ., hãy đặt năm câu có cấu trúc tương tự (Mỗi…….. là một )”

 1. Mỗi người là một tính cách.
  Mỗi ngày đến trường là một niềm vui.
  Mỗi bài học là một kiến thức thú vị.
  Mỗi gia đình là một phong tục tập quán khác nhau.
  Mỗi trẻ em là một búp măng non.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới