em có nhận xét gì về cách dùng từ gặp trong nhan đề bài thơ Gặp lá cơm nếp ?

em có nhận xét gì về cách dùng từ gặp trong nhan đề bài thơ Gặp lá cơm nếp ?

1 bình luận về “em có nhận xét gì về cách dùng từ gặp trong nhan đề bài thơ Gặp lá cơm nếp ?”

  1. #”B”
    – Cách dùng từ trong nhan đề “Gặp lá cơm nếp” khá hợp lí. Từ gặp cho ta thấy việc chủ thể trữ tình trông thấy lá cơm nếp là một chuyện tình cờ, nếu sử dụng từ “bắt gặp” hay “phát hiện” thì số tiếng của nhan đề sẽ bị thay đổi không tạo được nhạc tính và chất thơ. 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới