Em hãy chọn và phân tích nội dung, ý nghĩa một số câu ca dao, tục ngữ Đồng Nai mà em tâm đắc. Cứu tuiiii

Em hãy chọn và phân tích nội dung, ý nghĩa một số câu ca dao, tục ngữ Đồng Nai mà em tâm đắc. Cứu tuiiii

1 bình luận về “Em hãy chọn và phân tích nội dung, ý nghĩa một số câu ca dao, tục ngữ Đồng Nai mà em tâm đắc. Cứu tuiiii”

  1. “Làm trai cho đáng nên trai
    Phú Xuân đã trải, Đồng Nai cũng từng”
    Hai câu ca dao thể hiện quan niệm về “chí làm trai”, “cho đáng nên trai” ý nói đã là đàn ông thì phải sống sao cho đáng mặt đàn ông. Người con trai phải biết xoay đất chuyển trời, vẫy vùng nam bắc đông tây đem hết sức mạnh và trí tuệ để xây dựng cuộc sống. Họ vừa phải mạnh mẽ về sức lực, vừa phải mạnh mẽ về ý chí. Không những thế, người đàn ông còn gắn với món nợ công danh. Đàn ông phàm ở đời phải có công danh và sự nghiệp. Không chỉ mưu cầu cho bản thân tiền tài, danh tiếng mà còn phải làm cho dòng họ được mở mày mở mặt, là trụ cột chèo chống gia đình qua mọi khó khăn

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới