Em hiểu như thế nào về câu thơ Trăng ơi có nơi nào/ Sáng hơn đất nước em…?

Em hiểu như thế nào về câu thơ Trăng ơi có nơi nào/ Sáng hơn đất nước em…?Viết một bình luận

Câu hỏi mới