Lưng mẹ còng rồi Cau thì vẫn thẳng Cau-ngọn xanh rờn Mẹ-đầu bạc trắng Cau ngày càng cao Mẹ ngày một thấp Cau gần với giời Mẹ

Lưng mẹ còng rồi
Cau thì vẫn thẳng
Cau-ngọn xanh rờn
Mẹ-đầu bạc trắng
Cau ngày càng cao
Mẹ ngày một thấp
Cau gần với giời
Mẹ thì gần đất!
a.Xác định thể thơ vần nhịp trong khổ
b,Hình ảnh nào trong bài được so sánh với mẹ,ở nhũng phương diện nào

2 bình luận về “Lưng mẹ còng rồi Cau thì vẫn thẳng Cau-ngọn xanh rờn Mẹ-đầu bạc trắng Cau ngày càng cao Mẹ ngày một thấp Cau gần với giời Mẹ”

 1. Mik gửi
  a)
  Thơ 4 chữ
  + Gieo vần cách: rồi – rờn, thẳng – trắng, thấp – đất, tư – to, mẹ – lệ, già – xa
  + Gieo vần lưng: trắng – càng, thấp – gần, bé – mẹ
  + Nhịp: Bài thơ sử dụng nhịp 2/2 hoặc 1/3
  Câu
  Lưng mẹ còng rồi 2/2
  Các câu còn lại nhịp 1/3
  b)
  – Phương diện
  + Lưng mẹ còng rồi >< Cau thì vẫn thẳng
  + Cau – ngọn xanh rờn ><  Mẹ – đầu bạc trắng
  + Cau ngày càng cao >< Mẹ ngày một thấp
  + Cau gần với giời >< Mẹ thì gần đất
               @thil89491
                   Hoidap247
                       Chúc bn hok tốt

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới