Nêu Công lao của NGUYỄN HỮU CẢNH

Nêu Công lao của NGUYỄN HỮU CẢNH

2 bình luận về “Nêu Công lao của NGUYỄN HỮU CẢNH”

  1. Nguyễn Hữu Cảnh đã ra sức ổn định dân tình, hoạch định cương giới xóm làng, lấy đất Nông Nại đặt làm Gia Định phủ, lập xứ Đồng Nai làm huyện Phước Long, dựng dinh Trấn Biên, lấy đất Sài Gòn làm huyện Tân Bình, dựng dinh Phiên Trấn. Mỗi dinh đặt chức Lưu thủ, Cai bạ và Ký lục để quản trị.

    Trả lời
  2. Nguyễn Hữu cảnh là người có công lớn trong việc đánh dẹp Chiêm Thành, giúp dân khai phá Đồng Nai , Gia Định 
    Năm 1692, chúa nguyễn Phúc Chu cử ông làm thống binh dẹp Chiêm Thành, mở mang và an định bờ cõi 
    năm 1698, chúa Nguyễn Phúc Chu cử Nguyễn Hữu Cảnh  làm thống suất đi kinh lược Đồng Nai . tại đây , ông lập bản doanh , giúp người Việt đến nơi đây tiếp tục khai phá vùng đất mới ,lập các thôn xã như Bình Dương , Bình Đông , Bình Tây , Bình Tiên , Bình Trị , Bình Long , Bình Quới, Bình Hòa ,…

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới