Ngàn sao làm việc Bóng chiều toả ra nhanh Trên các bờ bụi rậm Đồng quê đang xanh thẫm Bỗng chốc trở tối mò Trâu tôi đã ăn no

Ngàn sao làm việc
Bóng chiều toả ra nhanh
Trên các bờ bụi rậm
Đồng quê đang xanh thẫm
Bỗng chốc trở tối mò
Trâu tôi đã ăn no
Bước giữa trời yên tĩnh
Trâu tôi đi đùng đỉnh
Như bước giữa ngàn sao
Sông Ngân hà nao nao
Chảy giữa trời lồng lộng
Sao Thần Nông toả rộng
Một chiếc vó bằng vàng
Đón những sao dọc ngang
Như tôm cua bơi lội
Phía đông nam rời rợi
Ai đặt một chiếc nơm
Rờ rỡ ngôi sao Hôm
Như đuốc đèn soi cá
Bên trời đang rộn rã
Cả nhóm Đại Hùng tinh
Buông gàu bên sông Ngân
Suốt đêm lo tát nước…
Ngàn sao vui làm việc
Mải đến lúc hừng đông
Phe phẩy chiếc quạt hồng
Báo ngày lên, về nghỉ
1. Những sự vật nào trên bầu trời đêm được nhân vật tôi quan sát và miêu tả?
2. Tác giả đã sử dụng những biện pháp tu từ nào trong 4 khổ thơ miêu tả khung cảnh bầu trời đêm?

1 bình luận về “Ngàn sao làm việc Bóng chiều toả ra nhanh Trên các bờ bụi rậm Đồng quê đang xanh thẫm Bỗng chốc trở tối mò Trâu tôi đã ăn no”

 1. 1.
  – Những sự vật  trên bầu trời đêm được nhân vật tôi quan sát và miêu tả: dải ngân hà ( Sông Ngân hà), Sao Thần Nông, sao dọc ngang, sao Hôm
  2.
  – Trong 4 khổ thơ miêu tả khung cảnh bầu trời đêm, tác giả đã sử dụng những biện pháp tu từ: 
  + nhân hóa ( dải ngân hà cũng như các vì sao khác có hành động, trạng thái giống con người: “Sông Ngân hà – nao nao“; “Sao Thần Nông – toả rộng,  đón”; “buông gàu”, “lo tát nước”, “vui làm việc”)
  + so sánh ( dải Ngân hà được sánh với dòng sông (gọi là Sông Ngân hà); “Sao Thần Nông – Một chiếc vó bằng vàng”; “những sao dọc ngang – Như tôm cua bơi lội”; “ngôi sao Hôm – Như đuốc đèn soi cá”)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới