Cách nhìn, cảm nhận của nhân vật “tôi” trong bài Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ. – Cảm nhận về hoa: – Cảm nhận âm

Cách nhìn, cảm nhận của nhân vật “tôi” trong bài Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ.

– Cảm nhận về hoa:

– Cảm nhận âm thanh:

– Cảm nhận về bố:

– Cảm nhận về Tí:

1 bình luận về “Cách nhìn, cảm nhận của nhân vật “tôi” trong bài Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ. – Cảm nhận về hoa: – Cảm nhận âm”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới