Viết bài văn nghị luận về vấn đề học đại học nên hay không nên?(trình bày ý kiến tán thành).

Viết bài văn nghị luận về vấn đề học đại học nên hay không nên?(trình bày ý kiến tán thành).

1 bình luận về “Viết bài văn nghị luận về vấn đề học đại học nên hay không nên?(trình bày ý kiến tán thành).”

  1. Tán thành : Học đại học là một trong những bước quan trọng nhất trong cuộc đời của một người. Nó cung cấp cho bạn cơ hội để học hỏi những kiến thức cần thiết và trải nghiệm để trở thành một công dân trưởng thành. Học đại học cũng cung cấp cho bạn cơ hội để phát triển kỹ năng của mình, những kỹ năng này sẽ giúp bạn trong công việc và cuộc sống. Học đại học cũng cung cấp cho bạn cơ hội để giao tiếp với những người khác trong cùng một lĩnh vực. Điều này sẽ giúp bạn có thể tìm kiếm các cơ hội hợp tác và đối tác trong tương lai. Tổng quan, học đại học là một bước quan trọng trong cuộc đời của một người. Nó cung cấp cho bạn cơ hội để học hỏi những kiến thức cần thiết, phát triển kỹ năng của mình và giao tiếp với những người khác trong cùng một lĩnh vực. Do đó, tôi nghĩ rằng học đại học là một việc rất cần thiết và nên được thực hiện.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới