Ý nghĩa của 2 câu thơ : “Trăng ơi có nơi nào Sáng hơn đất nước em”.

Ý nghĩa của 2 câu thơ :

“Trăng ơi có nơi nào

Sáng hơn đất nước em”.Viết một bình luận

Câu hỏi mới