Tìm trạng ngữ trong câu đến kỳ sinh ở Âu Cơ sinh ra một cái bọc trăm trứng

Tìm trạng ngữ trong câu đến kỳ sinh ở Âu Cơ sinh ra một cái bọc trăm trứng

2 bình luận về “Tìm trạng ngữ trong câu đến kỳ sinh ở Âu Cơ sinh ra một cái bọc trăm trứng”

 1. [Linnei]
  Đến kỳ sinh nở,Âu Cơ sinh ra một cái bọc trăm trứng.
  TN:Đến kỳ sinh nở
  CN:Âu Cơ
  VN:Sinh ra một cái bọc trăm trứng.
  #khalin
  _Chúc Học Tốt_

  Trả lời
 2. Trạng ngữ trong câu : đến kỳ sinh ở Âu Cơ sinh ra một cái bọc trăm trứng là
  ${-}$ Đến kì sinh nở  ( chỉ thời gian Âu Cơ sinh ra bọc trứng )

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới